Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Feeling Happy? Learn The Top 20 Words For Positive Emotions
20 words
Word Image
Feeling Happy? Learn The Top 20 Words For Positive Emotions
20 words
maganda
(a)
beautiful
Siya ay maganda.
She is beautiful.
masaya
(a)
happy
grupo ng masasayang tao
group of happy people
pagmamahalan
(n)
love
umibig sa isang babae
love a woman
kahanga-hanga
(a)
great
Tokyo ay kahanga-hanga.
Tokyo is great.
masigla
(a)
lively
masiglang mag-asawa
lively couple
aktibo
(a)
active
aktibong bata
active child
tapat
(a)
honest
Siya ay isang matapat na tao.
He is an honest person.
pinagmamalaki
(a)
proud
Ang kapuri-puring mga magulang ay masaya.
The proud parents were happy.
gusto
(v)
like
Gusto kong magluto ng hapunan para sa aking mga kaibigan.
I like to cook dinner for my friends.
nakakatawa
(a)
funny
manood ng nakakatawang palabas
watch a funny show
interesado
(a)
interested
interesado sa isang kuwento
interested in a story
mahinahon
(a)
relaxed
kalmado at mahinahon
calm and relaxed
mabuti
(a)
warm
Siya ay isang mabuting tao.
She is a warm person.
kuntento
(a)
satisfied
kuntentong pakiramdam
satisfied feeling
masigla
(a)
energetic
masiglang tagapagsalita
energetic speaker
kalmado
(a)
calm
Ang babae ay kalmado.
The woman is calm.
tumawa
(v)
laugh
tawanan ang isang biro
laugh at a joke
mabuti
(a)
kind
mabuting gawain
kind act
umaasa
(a)
hopeful
Sa tingin ko hindi sila dadating, pero ako ay umaasa.
I don't think they'll come, but I'm hopeful.
nasasabik
(a)
excited
Ang batang babae ay nasasabik.
The little girl is excited.
0 Comments
Top