Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Vocabulary For Talking About The Language
32 words
Word Image
Essential Vocabulary For Talking About The Language
32 words
tanong
(n)
question
sagutin ang tanong
answer a question
titik
(n)
letter
titik p
letter p
wika
(n)
language
pandiwa
(n)
verb
pandiwang banghay
verb conjugation
pangngalan
(n)
noun
Pangngalan ay isang tao, lugar o bagay kahit na sa Ingles.
A noun is a person, place, or thing even in English.
pang-abay
(n)
adverb
pagbabago ng pang-abay
modifying adverb
pang-uri
(n)
adjective
kuwalipikadog pang-uri
qualifying adjective
alpabeto
(n)
alphabet
salita
(n)
word
pangungusap
(n)
sentence
tandang pananong
(n)
question mark
tandang padamdam
(n)
exclamation mark
kuwit
(n)
comma
tuldok
(n)
period
pagbabasa
(v)
reading
sagot
(n)
answer
maling sagot.
incorrect answer
parirala
(n)
phrase
patinig
(n)
vowel
pang-maramihan
(n)
plural
hulapi
(n)
suffix
pagbigkas
(n)
pronunciation
gramatika
(n)
grammar
bokabularyo
(n)
vocabulary
isahan
(n)
singular
pagsulat
(n)
writing
0 Comments
Top