Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
14 words
Word Image
Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
14 words
pulot-gata
(n)
honeymoon
makati ang paa
(p)
someone that enjoys going places
Makati ang paa ni Ben kaya hindi mo siya laging makikita sa bahay.
Ben enjoys going places so you will barely see him at home.
buto't balat
(p)
malnourished
ilaw ng tahanan
(p)
mother
Mahirap mabuhay kung walang ilaw ng tahanan.
It's hard to live a life without a mother.
namamangka sa dalawang ilog
(p)
two-timer
Pareho nilang hindi alam na namamangka si Leo sa dalawang ilog.
They both don't know that Leo is having another affair.
nagbibilang ng poste
(p)
jobless
Limang buwan nang nagbibilang ng poste si Ryan.
Ryan has had no job for the last 5 months.
nakahiga sa pera
(p)
rich
Nakahiga sa pera si Karen dahil sa kanyang masisipag na magulang.
Karen is rich because of her hardworking parents.
isang kahig, isang tuka
(p)
poor and just having enough to get by
Marami pa ring Pilipino ang isang kahig, isang tuka.
There's still a lot of Filipinos who are poor.
lumaki ang ulo
(p)
conceited
Lumaki ang ulo ni Paul mula ng manalo sa paligsahan.
Paul got conceited since winning the contest.
nagbuhat ng sariling bangko
(p)
boasting
Nagbuhat ng sariling bangko si Len nang walang pumansin sa kanya.
Len started boasting when no one paid attention to her.
suntok sa buwan
(p)
impossible
Suntok sa buwan ang plano ni Glen pero susubukan pa rin niya ang kaya niya.
Glen's plan is impossible but he will still try his best.
magsunog ng kilay
(p)
study hard
Magsusunog ng kilay si Pilar ngayong darating na pagsusulit.
Pilar will study hard for this coming exam.
nagdilang anghel
(p)
what have been said came true
Nagdilang anghel si Paz ng sinabi niyang mananalo ka sa lotto.
Paz said that you would win the lotto and it came true.
nagpanting ang tenga
(p)
get angry
Nagpanting ang tenga ni Jose nung minura siya ni Ricky.
Jose got angry when Ricky cursed him.
0 Comments
Top