Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Daily Life Related Actions
22 words
Word Image
Daily Life Related Actions
22 words
lumabas
(v)
go out
Plano kong pumunta sa labas mamayang hapon ngayong araw.
I plan to go out in the afternoon today.
kumain
(v)
eat
Ang pamilya ay kumakain ng almusal.
The family is eating breakfast.
magpahinga
(v)
rest
Ang lalaki ay nagpapahinga sa duyan.
The man rests in the hammock.
managinip
(v)
dream
magkaroon ng panaginip
have a dream
magluto
(v)
cook
Ang punong tagapagluto ay nagluto sa kusina.
The chef cooked in the kitchen.
uwi
(v)
return
Ang ama ay umuwi ng gabi.
The father returned in the evening.
magbasa ng pahayagan
(p)
read the paper
magbasa ng pahayagan
read the newspaper
matulog
(v)
sleep
Dapat matulog ng hindi bababa sa walong oras bawat gabi.
You should sleep at least eight hours every night.
gumising
(v)
wake up
Ako ay nagising tuwing ika-anim ng umaga.
I wake up every morning at six o'clock a.m.
maligo
(v)
shower
Ang lalaki ay naligo sa umaga.
The man showered in the morning.
magtrabaho
(v)
work
Ang mga empleyado ay nagtrabaho sa opisina.
The employees worked at the office.
maligo
(v)
bathe
Ang magkapatid na lalaki ay naliligo sa gabi.
The brothers bathe in the evening.
maghilamos ng mukha
(p)
wash one's face
Ako ay naghuhugas ng aking mukha araw-araw para hindi ako magka-break out.
I wash my face everyday so I don't break out.
gumamit ng isang computer
(p)
use a computer
bumangon
(v)
get up
gumawa ng gawaing-bahay
(p)
do housework
Ang babae ay gumagawa ng gawaing-bahay.
The woman is doing housework.
mag tsek ng e-mail
(p)
check e-mail
mag tsek ng e-mail sa mobile na aparato
check e-mail on a mobile device
magsipilyo ng ngipin
(p)
brush one's teeth
Ang batang babae ay nagsisipilyo ng kanyang ngipin gamit ang sipilyo.
The young girl is brushing her teeth with a toothbrush.
mamili
(v)
shop
Ang mga kostumer ay namili sa pamilihan.
The customer shopped at the supermarket.
basahin ang isang pahayagan
(p)
read a newspaper
shopping
(n)
shopping
magkaroon ng panaginip
(p)
have a dream
0 Comments
Top