Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Health Problems
22 words
Back To Lists
Word Image
Common Health Problems
22 words
View as Slideshow
May ubo ako.
(e)
I have a cough.
Masakit ang ulo ko.
(e)
I have a headache.
Nahihilo ako.
(e)
I feel dizzy.
Nagtatae ako.
(e)
I have diarrhea.
May lagnat ako.
(e)
I have a fever.
Sinipon ako.
(s)
I caught a cold.
Masakit ang likod ko.
(s)
My back hurts.
May masakit sa leeg ko.
(s)
I've got a pain in my neck.
Nangangati ang balat ko.
(s)
My skin itches.
Masakit ang ngipin ko.
(s)
I have a toothache.
Dumudugo ang daliri ko.
(s)
My finger's bleeding.
Masakit ang tiyan ko.
(s)
I have a stomach ache.
Tuyo ang mga mata ko.
(s)
My eyes are dry.
Naninikip ang dibdib ko.
(s)
My chest feels tight.
Mayroon akong malalang migraine.
(s)
I have a severe migraine.
Masakit ang mga balikat ko.
(s)
My shoulders hurt.
Namumula ang mga mata ko.
(s)
My eyes are bloodshot.
Giniginaw ako.
(s)
I have chills.
Barado ang ilong ko.
(s)
My nose is stuffy.
Nananakit ang mga kasu-kasuan ko.
(s)
My joints are aching.
Namamaga ang mga kalamnan ko.
(s)
My muscles are sore.
Namamaga ang lalamunan ko.
(s)
I have a sore throat.
0 Comments
Top