Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 50 Most Common Verbs

50 Most Common Verbs

50 na Pinaka-karaniwang mga Pandiwa
50 Words 0 Comments
cancel
kansela (v)
cancel
kanselahin ang pulong
cancel the meeting
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
do
gumawa (v)
do
Ang babae ay gumagawa ng gawaing bahay.
The woman does housework.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
go
pumunta (v)
go
pumunta ng diretso
go straight ahead
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
eat
kumain (v)
eat
Ang pamilya ay kumakain ng almusal.
The family is eating breakfast.
Hide 10 More ExamplesHide 11 More Examples
come
pumunta (v)
come
pumunta ka patungo sa video camera
come towards a video camera
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
die
mamatay (v)
die
Siya ay namatay sa aksidente noong isang taon.
He died in an accident last year.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
arrive
dumating (v)
arrive
Ang ama ay dumating sa parke.
The father arrived at the park.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
rest
magpahinga (v)
rest
Ang lalaki ay nagpapahinga sa duyan.
The man rests in the hammock.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
cook
magluto (v)
cook
Ang punong tagapagluto ay nagluto sa kusina.
The chef cooked in the kitchen.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
return
uwi (v)
return
Ang ama ay umuwi ng gabi.
The father returned in the evening.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
sleep
matulog (v)
sleep
matulog sa ibabaw ng kumot
sleep on a blanket
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
wake up
gumising (v)
wake up
gumising sa umaga
wake up in the morning
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
feel
pakiramdam (n)
feel
Ang batang lalaki ay nakakadama ng lungkot.
The boy is feeling sad.
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
draw
gumuhit (v)
draw
Ang pintor ay gumuguhit ng isang larawan.
The artist draws a picture.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
shower
maligo (v)
shower
Ang lalaki ay naligo sa umaga.
The man showered in the morning.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
answer
sagot (n)
answer
Sinagot ng mga estudyante and mga tanong.
The students answered the questions.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
read
magbasa (v)
read
basahan ang anak na babae
read to one's daughter
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
teach
turo (v)
teach
Ang guro ay nagturo sa klase.
The teacher taught the class.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
study
mag-aral (v)
study
mag-aral sa silid-aklatan
study at a library
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
ask
tanong (n)
ask
Ang estudyante sa unibersidad ay nagtanong sa propesor ng tanong.
The university student asked the professor a question.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
receive
tanggapin (v)
receive
Ang lalaki ay nakatanggap ng pera.
The man received money.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
plan
plano (n)
plan
planuhin ang badyet
plan the budget
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
explain
ipaliwanag (v)
explain
Ang propesor ay nagpaliwanag ng banghay.
The professor explained the diagram.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
can
maaari (v)
can
maaaring lumukso
can jump over
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
close
isara (v)
close
isara ang pintuan
close a door
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
buy
bumili (v)
buy
Ang mag-asawa ay namimili ng damit.
The couple is buying clothes.
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
want
gusto (v)
want
Gusto ng mga empleyado ang donut.
The office workers want the doughnut.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
run
tumakbo (v)
run
Ang babae ay natakbo sa karerahan.
The woman runs on the track.
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
tour
mamasyal (v)
tour
pamamasyal ng mahaba
hiking tour
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
put
ilagay (v)
put
Ilagay ang palatandaan sa harap ng gusali.
Put the sign on the front of the building.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
use
gumamit (v)
use
Ang programmer ay nagamit ng kompyuter.
The programmer uses the computer.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
remember
alalahanin (v)
remember
alalahanin ang isang numero
remember a number
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
ride
sakay (v)
ride
Ang mga estudyante ay nakasakay sa bus.
The students rode the bus.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
brush
sipilyo (n)
brush
Ang babae ay nagsipilyo ng kanyang ngipin.
The woman brushed her teeth.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
wash
hilamos (v)
wash
Ang lalaki ay naghuhugas ng pinagkainan sa lababo.
The boy is washing the dishes in the sink.
Hide 11 More ExamplesHide 12 More Examples
call
telepono (n)
call
Tatawagan kita mamaya.
I'll telephone you later.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
bathe
maligo (v)
bathe
Ang magkapatid na lalaki ay naliligo sa gabi.
The brothers bathe in the evening.
Hide 10 More ExamplesHide 11 More Examples
watch
manood (v)
watch
Ang mga turista ay nanonood sa paglubog ng araw.
The tourists watch the sunset.
Hide 9 More ExamplesHide 10 More Examples
search
maghanap (v)
search
maghanap ng mga langgam
search for an ant
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
say
sabihin (v)
say
Ang mga tao ay nagsasabi ng, Kamusta.
The people are saying, "Hello."
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
talk
mag-usap (v)
talk
Ang opereytor ay nakipag-usap sa kostumer.
The operator talked with a customer.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
see
makakita (v)
see
Ang mga turista ay nakakita ng paglubog ng araw.
The tourists saw the sunset.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
turn on
buksan (v)
turn on
magbukas ng ilaw
turn on a light
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
listen
narinig (v)
listen
Narinig ng batang lalaki ang tunog ng dagat.
The boy heard the sound of the ocean.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
make
gawa (v)
make
Ang punong tagapagluto ay gumawa ng orange juice.
The chef made orange juice.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
laugh
tumawa (v)
laugh
tawanan ang isang biro
laugh at a joke
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
finish
tapos (n)
finish
Tinapos ng skier ang karera.
The skier finished the race.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
wait
maghintay (v)
wait
maghintay sa tren
wait for a train
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
travel
bumiyahe (v)
travel
Pag nakatapos na ako, ako ay bibiyahe sa buong mundo ng isang taon.
After I graduate, I will travel the world for one year.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
open
bukas (v)
open
Ang batang lalaki ay nagbukas ng pintuan.
The boy opened the door.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

No comments so far.