Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Fixed
50 words
Word Image
Most Common Fixed
50 words
linggo
(n)
week
Mayroong pitong araw sa isang linggo.
There are seven days in a week.
taon
(n)
year
isang taong kalendaryo
one calendar year
pangalawa
(v)
second
Mayroong limampu't walong segundo na natitira sa segundometro.
There are fifty eight seconds left on the stopwatch.
oras
(n)
hour
Ako ay uuwi galing sa trabaho pagkalipas ng isang oras.
I’ll be home from work in an hour.
minuto
(n)
minute
Mayroong animnapung segundo sa isang minuto.
There are sixty seconds in a minute.
tubig
(n)
water
kape
(n)
coffee
Ang kapitera ay puno ng kape.
The coffee pot is full of coffee.
serbesa
(n)
beer
lata ng serbesa
can of beer
yelo
(n)
ice
Walang yelo, pakiusap
No ice, please.
tsaa
(n)
tea
uminom ng tsaa
drink tea
ina
(n)
mother
Hinahalikan ng mga bata ang kanilang ina.
The children are kissing their mother.
ama
(n)
father
Ang naiinip na ama ay handa na upang umuwi.
The bored father is ready to go home.
asawang lalaki
(p)
husband
mag-asawa
husband and wife
asawang babae
(p)
wife
Niyayakap ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki
The wife is hugging the husband.
anak na lalaki
(p)
son
kasisilang na anak na lalaki
newborn son
anak na babae
(p)
daughter
Ito ang aking anak na babae.
This is my daughter.
isda
(n)
fish
hilaw na isda
raw fish
baka
(n)
beef
baka para sa pangunahing putahe
beef for the main course
karne ng baboy
(n)
pork
inihaw na baboy
pork roast
manok
(n)
chicken
sabaw ng manok
chicken soup
kusina
(n)
kitchen
Ako ay naglinis ng kusina.
I cleaned up the kitchen.
banyo
(n)
bathroom
banyo na may dutsa at palikuran.
bathroom with a shower and a bathtub
kompyuter
(n)
computer
Ang babae ay gumagamit ng kompyuter.
The woman is using a computer.
kama
(n)
bed
Ang babae ay nagpapahinga sa kama.
The woman is resting in the bed.
supa
(n)
sofa
Itong supa ay napaka komportable.
This sofa is very comfortable.
0 Comments
Top