Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Most Common Nouns

Most Common Nouns

50 na Pinaka-karaniwang mga Pangngalan
50 Words 0 Comments
week
linggo (n)
week
Mayroong pitong araw sa isang linggo.
There are seven days in a week.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
year
taon (n)
year
isang taong kalendaryo
one calendar year
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
second
pangalawa (v)
second
Mayroong limampu't walong segundo na natitira sa segundometro.
There are fifty eight seconds left on the stopwatch.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
hour
oras (n)
hour
Ako ay uuwi galing sa trabaho pagkalipas ng isang oras.
Iโ€™ll be home from work in an hour.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
minute
minuto (n)
minute
Mayroong animnapung segundo sa isang minuto.
There are sixty seconds in a minute.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
water
tubig (n)
water
coffee
kape (n)
coffee
Ang kapitera ay puno ng kape.
The coffee pot is full of coffee.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
beer
serbesa (n)
beer
lata ng serbesa
can of beer
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
ice
yelo (n)
ice
Walang yelo, pakiusap
No ice, please.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
tea
tsaa (n)
tea
Gusto mo ba ng isang tasa ng tsaa?
Would you like a cup of tea?
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
mother
ina (n)
mother
Hinahalikan ng mga bata ang kanilang ina.
The children are kissing their mother.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
father
ama (n)
father
Ang naiinip na ama ay handa na upang umuwi.
The bored father is ready to go home.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
husband
asawang lalaki
husband
mag-asawa
husband and wife
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
wife
asawang babae
wife
Niyayakap ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki
The wife is hugging the husband.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
son
anak na lalaki
son
kasisilang na anak na lalaki
newborn son
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
daughter
anak na babae
daughter
Ito ang aking anak na babae.
This is my daughter.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
fish
isda (n)
fish
beef
baka (n)
beef
baka para sa pangunahing putahe
beef for the main course
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
pork
karne ng baboy (n)
pork
inihaw na baboy
pork roast
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
chicken
manok (n)
chicken
sabaw ng manok
chicken soup
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
kitchen
kusina (n)
kitchen
Ako ay naglinis ng kusina.
I cleaned up the kitchen.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
bathroom
banyo (n)
bathroom
banyo na may dutsa at palikuran.
bathroom with a shower and a bathtub
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
computer
kompyuter (n)
computer
Ang babae ay gumagamit ng kompyuter.
The woman is using a computer.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
bed
kama (n)
bed
Ang babae ay nagpapahinga sa kama.
The woman is resting in the bed.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
sofa
supa (n)
sofa
Itong supa ay napaka komportable.
This sofa is very comfortable.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
nurse
nars (n)
nurse
babaeng nars
female nurse
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
hotel
hotel (n)
hotel
woman
babae (n)
woman
Siya ay magandang babae.
She is a beautiful woman.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
man
lalaki (n)
man
nakangiting lalaki
smiling man
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
girlfriend
nobya (n)
girlfriend
masayang nobya
happy girlfriend
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
boyfriend
nobyo (n)
boyfriend
guwapong nobyo
good looking boyfriend
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
child
bata (n)
child
Ang mga bata ay nakaupo sa piknik table.
The children are sitting at the picnic table.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
doctor
doktor (n)
doctor
babaeng doktor
female medical doctor
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
teacher
guro (n)
teacher
guro sa isang silid-aralan
teacher in a classroom
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
today
ngayong araw (n)
today
ngayon sa ika-6:15
today at 6:15
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
tomorrow
bukas (adv)
tomorrow
Magkita tayo bukas!
See you tomorrow!
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
yesterday
kahapon (adv)
yesterday
Ako ay lumiban sa trabaho kahapon.
I took a day off yesterday.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
head
ulo (n)
head
Gumamit ng helmet upang maprotektahan ang iyong ulo.
Wear a helmet to protect your head.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
rain
ulan (n)
rain
bumabagsak na ulan
falling rain
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
snow
niyebe (n)
snow
Tinabunan ng niyebe ang kalahatan.
The snow has covered everything.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
cloud
ulap (n)
cloud
Ako ay hindi nakakakita ng ulap sa langit.
I donโ€™t see a cloud in the sky.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
shoe
sapatos (n)
shoe
itim at kulay-balat na sapatos
black and tan climbing shoes
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
shirt
kamiseta (n)
shirt
sock
medyas (n)
sock
medyas at sapatos
socks and shoes
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
pants
pantalon (n)
pants
Inalis ko ang aking pantalon.
I took off my pants.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
friend
kaibigan (n)
friend
totoong kaibigan
true friend
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
adult
matanda (n)
adult
girl
batang babae (n)
girl
batang babae
little girl
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
TV
telebisyon (n)
TV
boy
batang lalaki (n)
boy
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

No comments so far.