Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 50 Most Common Adjectives

50 Most Common Adjectives

50 na Pinaka-karaniwang mga Pang-uri
50 Words 0 Comments
tall
matangkad (adj)
tall
Matangkad na batang lalaki.
tall boy
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
beautiful
maganda (adj)
beautiful
Siya ay maganda.
She is beautiful.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
small
maliit (adj)
small
soft
malambot (adj)
soft
malambot na mga tuwalya
soft towels
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
dirty
marumi (adj)
dirty
Ang kalsada ng lungsod ay napakadumi.
The city streets are very dirty.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
illegal
ilegal (adj)
illegal
Kinumpiska ng ahente ng customs ang ilegal na kargamento at inaresto ang ilang miyembro ng crew.
The customs agents seized the illegal cargo and arrested several crew members.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
happy
masaya (adj)
happy
grupo ng masasayang tao
group of happy people
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
lonely
malungkot (adj)
lonely
nag-iisa at malungkot
alone and lonely
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
tired
pagod (adj)
tired
Ako ay talagang pagod ngayon.
I'm really tired today.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
clean
malinis (adj)
clean
Ang kusina ay malinis, ngunit ang kuwarto ay makalat.
The kitchen is clean, but the bedroom is still messy.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
easy
madali (adj)
easy
hard
matigas (adj)
hard
matigas na mga mani
hard nuts
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
difficult
mahirap (adj)
difficult
Ingles ay mahirap.
English is difficult.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
angry
galit (adj)
angry
Ang manedyer ay nagalit.
The manager got angry.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
polite
magalang (adj)
polite
Pagbibigay galang ang makipagkamay kapag nakilala mo ang tao sa unang pagkakataon.
It is polite to shake hands when meeting someone for the first time.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
clever
matalino (adj)
clever
Kailangan kong tanggapin, na ang anak ni Manedyer Zhang na babae ay isang matalinong tao.
I have to admit, Manager Zhang's daughter is a clever person.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
honest
tapat (adj)
honest
Siya ay isang matapat na tao.
He is an honest person.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
proud
pinagmamalaki (adj)
proud
Ang kapuri-puring mga magulang ay masaya.
The proud parents were happy.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
cool
malamig (adj)
cool
malamig na maghapon
cool day
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
cold
malamig (adj)
cold
Napakalamig ng iyong mga kamay.
Your hands are so cold.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
hot
mainit (adj)
hot
sunny
maaraw (adj)
sunny
Tuwing maaraw, masyadong matao sa dalampasigan.
On sunny days, the beach is very crowded.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
narrow
makipot (adj)
narrow
makipot na daan
narrow pass
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
short
maikli (adj)
short
maikli at matangkad
short and tall
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
light
magaan (adj)
light
Ang malaking bag ay mukhang mabigat, ngunit ito ay talagang magaan.
The big bag looks heavy, but it's really light.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
cheap
mura (adj)
cheap
Ang relo ay hindi mura.
The wrist watch is not cheap.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
expensive
mahal (adj)
expensive
mahal na bahay
expensive house
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
busy
abala (adj)
busy
Ngayon, ako ay abala.
Today, I'm busy.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
humid
namamasa (adj)
humid
cloudy
maulap (adj)
cloudy
maulap ngayon
It's cloudy today.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
rainy
maulan (adj)
rainy
Kailangan kong ihatid ang pahayagan sa maulan na araw at mahangin na araw.
I have to deliver newspapers on rainy days and windy days.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
good
mabuti (adj)
good
Gulay ay mabuti para sa iyo.
Vegetables are good for you.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
funny
nakakatawa (adj)
funny
manood ng nakakatawang palabas
watch a funny show
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
sad
malungkot (adj)
sad
malungkot na batang lalaki
sad boy
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
windy
mahangin (adj)
windy
ulat ng panahon bukas
tomorrow's weather forecast
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
annoying
nakakainis (adj)
annoying
Tigilan mo na ang pang-iinis sa iyong kapatid na babae!
Stop annoying your sister!
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
high
mataas (adj)
high
Ang presyo ng panglamig na ito ay napakataas
The price of this jacket is too high.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
low
mababa (adj)
low
Ang presyo ng kotseng ito ay masyadong mababa.
The price of this car is too low.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
strong
malakas (adj)
strong
malakas na sanggol
strong baby
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
healthy
malusog (adj)
healthy
panatilihing malusog
keep healthy
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
calm
kalmado (adj)
calm
Ang babae ay kalmado.
The woman is calm.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
ugly
pangit (adj)
ugly
pangit na mukha
ugly face
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
near
malapit (adj)
near
Ako ay nakatira malapit sa unibersidad.
I live near the university.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
bad
masama (adj)
bad
Ang lalaki ay masama.
The man is bad.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
scary
nakakatakot (adj)
scary
nakakatakot na tanawin
scary sight
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
rich
mayaman (adj)
rich
Ako ay hindi mayaman
I'm not rich.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
poor
mahirap (adj)
poor
mahirap na lalaki
poor man
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
kind
mabuti (adj)
kind
mabuting gawain
kind act
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
interesting
kawili-wili (adj)
interesting
Ang babae ay nakikinig sa kawili-wiling istorya.
The woman is listening to an interesting story.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
famous
sikat (adj)
famous
sikat na aktor
famous actor
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

No comments so far.