Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 15 Love Phrases for Valentineโ€™s Day

15 Love Phrases for Valentineโ€™s Day

Labinlimang Pariralang Tungkol sa Pag-Ibig Para sa Araw ng mga Puso
15 Words 1 Comment
I love you.
Mahal kita.
I love you.
You mean so much to me.
Mahalaga ka para sa akin.
You mean so much to me.
Will you be my Valentine?
Maari bang ikaw ang aking maging aking Valentino/Valentina?
Will you be my Valentine?
You're so beautiful.
Napakaganda mo.
You're so beautiful.
I think of you as more than a friend.
Higit pa sa magkaibigan ang pagtingin ko sa iyo.
I think of you as more than a friend.
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Kulang ang isang daang puso para lamanin ang pagibig ko para sa iyo.
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Love is just love. It can never be explained.
Ang pag-ibig ay pag-ibig lamang. Hindi ito kayang maipaliwanag.
Love is just love. It can never be explained.
You're so handsome.
Napakaguwapo mo.
You're so handsome.
I've got a crush on you.
May gusto ako sa iyo.
I've got a crush on you.
You make me want to be a better man.
Dahil sa iyo, ninanais kong maging mas mabuting tao.
You make me want to be a better man.
Let all that you do be done in love.
Hayaan mong ang lahat ng iyong gagawin ay magawa sa ngalan ng pag-ibig.
Let all that you do be done in love.
You are my sunshine, my love.
Ikaw ang araw sa aking buhay, aking giliw.
You are my sunshine, my love.
Words can't describe my love for you.
Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang pag-ibig ko para sa iyo.
Words can't describe my love for you.
We were meant to be together.
Tayo ay nakatadhana para sa isa't isa.
We were meant to be together.
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
Kung may tao kang nasasaisip habang binabasa mo ito, siguradong ikaw ay in-love.
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Thursday at 5:40 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 45% of our listeners chose โ€˜You mean so much to meโ€™. Do you agree with this result? What love phrase do you most want to hear this Valentineโ€™s Day? Let us know in Filipino!