Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Nag-aral ako ng Filipino sa loob ng isang buwan.
(s)
I learned Filipino in 1 month.
Lahat ng klase ngayong araw na 'to ay nakansela.
(s)
All classes for today got canceled.
Sorry, pero nasira ko ang paborito mong pares ng salamin sa mata.
(s)
I'm sorry, but I've just broken your favorite pair of glasses.
May kakabangga lang sa kotse mo.
(s)
Someone has just hit your car.
Magpapakasal na ako.
(s)
Iโ€™m getting married.
Nanalo ka ng libreng tiket.
(s)
You won a free ticket.
Nakita kong tinotow ang kotse mo.
(s)
I saw your car being towed.
Namimigay sila ng mga libreng gift card sa harap ng building.
(s)
They're giving away free gift cards in front of the building.
May gwapong lalaking naghihintay sa'yo sa labas.
(s)
A handsome guy is waiting for you outside.
May isang magandang babaeng nagpapabigay nitong numero ng telepono sa'yo.
(s)
A beautiful lady asked me to give this phone number to you.
Pwede ka bang bumaba? Mayroon akong isang espesyal na bagay para sa'yo.
(s)
Can you come downstairs? I have something special for you.
Salamat para sa love letter kaninang umaga. Hindi ko kailanman maiisip na ganon pala ang iyong nararamdaman.
(s)
Thank you for your love letter this morning. I never could have guessed your feelings.
0 Comments
Top