Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Nicole ang pangalan ko.
(s)
My name is Nicole.
Mula ako sa Pilipinas.
(s)
I'm from the Philippines.
Nakatira ako sa Maynila.
(s)
I live in Manila.
Isang taon na akong nag-aaral ng Filipino.
(s)
Iโ€™ve been learning Filipino for a year.
Nag-aaral ako ng Filipino sa FilipinoPod101.com.
(s)
I'm learning Filipino at FilipinoPod101.com.
Kamusta, ikinagagalak kong makilala ka.
(s)
Hello, it's nice to meet you.
Ako ay 27 taong gulang.
(s)
I'm 27 years old.
Ako ay isang guro.
(s)
I'm a teacher.
Pagbabasa ang isa sa aking mga libangan.
(s)
One of my hobbies is reading.
Gusto kong nakikinig ng musika.
(s)
I enjoy listening to music.
0 Comments
Top