Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 Lines You Need for Introducing Yourself

Sampung Linyang Kailangan Mo Para Magpakilala ng Iyong Sarili.
10 Words • 5 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
My name is Nicole.
Nicole ang pangalan ko.
My name is Nicole.
Nicole ang pangalan ko.
My name is Nicole.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'm from the Philippines.
Mula ako sa Pilipinas.
I'm from the Philippines.
Mula ako sa Pilipinas.
I'm from the Philippines.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I live in Manila.
Nakatira ako sa Maynila.
I live in Manila.
Nakatira ako sa Maynila.
I live in Manila.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I’ve been learning Filipino for a year.
Isang taon na akong nag-aaral ng Filipino.
I’ve been learning Filipino for a year.
Isang taon na akong nag-aaral ng Filipino.
I’ve been learning Filipino for a year.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'm learning Filipino at FilipinoPod101.com.
Nag-aaral ako ng Filipino sa FilipinoPod101.com.
I'm learning Filipino at FilipinoPod101.com.
Nag-aaral ako ng Filipino sa FilipinoPod101.com.
I'm learning Filipino at FilipinoPod101.com.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Hello, it's nice to meet you.
Kamusta, ikinagagalak kong makilala ka.
Hello, it's nice to meet you.
Kamusta, ikinagagalak kong makilala ka.
Hello, it's nice to meet you.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'm 27 years old.
Ako ay 27 taong gulang.
I'm 27 years old.
Ako ay 27 taong gulang.
I'm 27 years old.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'm a teacher.
Ako ay isang guro.
I'm a teacher.
Ako ay isang guro.
I'm a teacher.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
One of my hobbies is reading.
Pagbabasa ang isa sa aking mga libangan.
One of my hobbies is reading.
Pagbabasa ang isa sa aking mga libangan.
One of my hobbies is reading.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I enjoy listening to music.
Gusto kong nakikinig ng musika.
I enjoy listening to music.
Gusto kong nakikinig ng musika.
I enjoy listening to music.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
5 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar FilipinoPod101.com Friday at 3:30 pm

Can you introduce yourself in Filipino?

P.S. Check out this FREE Filipino lesson: Learn Filipino in Three Minutes - Self-Introductions
https://www.filipinopod101.com/2013/06/14/learn-filipino-in-three-minutes-1-self-introductions/

avatar Team FilipinoPod10q.com Wednesday at 8:11 am

Kumusta Diana!

Napakahusay mo nang mag-Filipino! Ikinagagalak kong makilala ka!

Betsey
Team FilipinoPod101.com

avatar Diana Tuesday at 5:23 am

Diana ang pangalan ko. Mula ako sa Poland. Isang araw na akong nag-aaral ng Filipino. Kamusta Betsey, ikinagagalak kong makilala ka. Ako ay 35 taong gulang. Pagbabasa ang isa sa aking mga libangan. Gusto kong nakikinig ng musika.

avatar FilipinoPod101.com Tuesday at 12:17 am

Hi Norm Descoteaux!

Ang husay mo na magbigay ng introduksyon!! Great job!😄 Ikinagagalak ka naming makilala!

Salamat😄

Betsey
Team FilipinoPod101.com

avatar Norm Descoteaux Saturday at 5:07 am

Norm ang pangalan ko. Mula Ako sa Estados Unidos. Isang taon na akong nag-aaral ng Filipino.