Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Hello
15 words
Word Image
Common Ways to Say Hello
15 words
Magandang umaga.
(e)
Good morning.
ang tagal nating di nagkita
(p)
Long time no see.
Magandang gabi.
(e)
Good evening.
Ano meron?
(e)
What's up?
Kamusta?
(e)
How are you?
Kamusta ka na?
(p)
How have you been?
Magandang hapon.
(e)
Good afternoon.
Masaya akong makita kang muli.
(s)
It's nice to see you again.
Kumusta naman ang mga bagay-bagay?
(s)
How's everything?
Kumusta!
(s)
Hello!
Yo!
(s)
Yo!
Kumusta ang araw mo?
(s)
How's your day?
Hey!
(n)
Hey!
Masaya akong makilala ka.
(s)
It's nice to meet you.
Kumusta na?
(s)
How's it going?
0 Comments
Top