Add Course to Dashboard
0%
0%
0/25 Lessons Complete

1. Top 10 Filipino Regions and Cities: Metro Manila


Lesson Audio Download MP3
Review Download MP3
Dialog Download MP3
1 Introduction 2 Lesson Materials 3 Review Line-By-Line Audio Vocabulary Quizzes Vocabulary Flashcards
Summary
Show More
Transcript
Metro Manila
Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas, at ang metro area ay binubuo ng labinganim na iba't ibang mga lungsod. Bukod sa pagiging kabiserang lungsod ng bansa, ito rin ang pangunahing sentro ng bansa para sa ekonomiya, kultura, edukasyon, at lipunan. Ang metro area ang sentro ng pamahalaan para sa bansa, ngunit ang lungsod mismo ay ang talagang kabisera. Sa loob ng metro area, ang Quezon City ang pinakamalaki.
Ang metro area ng Maynila ay nakaupo sa isang tangway kasama ng Laguna de Bay sa isang dako, Manila Bay sa kabilang dako, at ang Ilog Pasig na umaagos sa gitna. Ang rehiyon ay isa din sa pinakamalaking bahaing kapatagan sa Pilipinas. Ito rin ay kilala bilang isang lugar ng kapwa kapuna-punang kayamanan at matinding kahirapan. Marami ding mamahaling komunidad sa Metro Manila. Iyan ay kabaligtaran sa napakaraming iskwater sa iba't ibang bahagi ng metro area, lalo na sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno na kasalukuyang hindi ginagamit at sa tabi ng mga linya ng tren na dumadaan sa lugar.
Mayroon ding ilang mga mahahalagang palatandaan sa metropolitan area ng Maynila. Isa sa mga pinakakilalang parke sa lugar ay ang Rizal Park, na naglalaman ng Monumento ni Rizal, isang mausoleo na gumugunita kay Jose Rizal, isang martir na nagsulong para sa mga repormang panlipunan at ang kanyang pagkamatay ay nagpasiklab ng Himagsikang Pilipino. Bukod sa Monumento ni Rizal, ang parke ay naglalaman din ng mga kahanga-hangang hardin ng mga Hapon at Instik, ang Pambansang Museo ng Lahing Pilipino, at isang napakalaking relief map ng bansa.
7 Comments
Please Sign In to leave a comment.
:smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
Posting in Filipino? Leave a translation. It's good practice and helps others.

avatar FilipinoPod101.com

Metro Manila

Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas, at ang metro area ay binubuo ng labinganim na iba’t ibang mga lungsod. Bukod sa pagiging kabiserang lungsod ng bansa, ito rin ang pangunahing sentro ng bansa para sa ekonomiya, kultura, edukasyon, at lipunan. Ang metro area ang sentro ng pamahalaan para sa bansa, ngunit ang lungsod mismo ay ang talagang kabisera. Sa loob ng metro area, ang Quezon City ang pinakamalaki.

Ang metro area ng Maynila ay nakaupo sa isang tangway kasama ng Laguna de Bay sa isang dako, Manila Bay sa kabilang dako, at ang Ilog Pasig na umaagos sa gitna. Ang rehiyon ay isa din sa pinakamalaking bahaing kapatagan sa Pilipinas. Ito rin ay kilala bilang isang lugar ng kapwa kapuna-punang kayamanan at matinding kahirapan. Marami ding mamahaling komunidad sa Metro Manila. Iyan ay kabaligtaran sa napakaraming iskwater sa iba’t ibang bahagi ng metro area, lalo na sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno na kasalukuyang hindi ginagamit at sa tabi ng mga linya ng tren na dumadaan sa lugar.

Mayroon ding ilang mga mahahalagang palatandaan sa metropolitan area ng Maynila. Isa sa mga pinakakilalang parke sa lugar ay ang Rizal Park, na naglalaman ng Monumento ni Rizal, isang mausoleo na gumugunita kay Jose Rizal, isang martir na nagsulong para sa mga repormang panlipunan at ang kanyang pagkamatay ay nagpasiklab ng Himagsikang Pilipino. Bukod sa Monumento ni Rizal, ang parke ay naglalaman din ng mga kahanga-hangang hardin ng mga Hapon at Instik, ang Pambansang Museo ng Lahing Pilipino, at isang napakalaking relief map ng bansa.     

avatar FilipinoPod101.com

Hi Angelo,

Thank you for posting again :smile:
Even if the Audio Blog Lessons do not have Grammar points, the other Advance Series DO have! :wink:
So please, no worries, we will keep sharing “the pearls of wisdom” with our listeners :laughing:
Feel free to ask and comment as often as you wish.

Kind regards,
Laura
Team FilipinoPod101.com

avatar Angelo

Hi,

thanks for your reply. It wasn’t anything specific, I just noticed that some of the grammar notes that accompany the beginner lessons have been rather informative, and I was hoping that the advanced lessons might have some more advanced pearls of wisdom :grin:

avatar FilipinoPod101.com

Hello Angelo,

Thank you for posting!
You can find any subject you are interested in reviewing in the FilipinoPod101 grammar bank:
https://www.filipinopod101.com/filipino-grammar/
Since these lessons are mainly cultural reviews, for advanced level. We didn’t include a Grammar section in them. Please, let us know if you have any question.

Regards,
Laura
Team FilipinoPod101.com

avatar Angelo

Help please, how do I find the grammar point for this lesson in the grammar bank? I ahven’t been able to find anything …

Thanks for your help!

avatar FilipinoPod101.com

Hello Luke!

Magandang tanong iyan. Ang layunin ng website na ito ay makapagturo ng Filipino sa kung sino man ang may nais matuto nito sa isang makabago at inobatibong paraan.
That’s a good question. The aim of this website is to teach Filipino to whoever wants yo learn it, in a new and innovative manner.

Ang website na ito ay nasa panahon pa ng pagdebelop kaya naman patuloy naming inaayos at pinalalaki upang maitaguyod ang dekalidad na mga materyales para sa pag-aaral ng Filipino.
The website is still under development that’s why we continue to organize and nurture the site in order to give you quality materials for learning Filipino.

Sana ay matulungan mo kami, ang Team FilipinoPod101.com sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga komento. Ang mga komentong ito ay makatutulong sa amin pati na rn sa mga kapwa mag-aaral.
In this endeavor, we hope that you help the team by leaving comments that won’t only help us, but also your fellow learners.

Salamat at sana maging aktibong miyembro ka ng aming komunidad!
Thank you! And I hope you become an active member in our community!

Betsey
Team FilipinoPod101.com

avatar Luke

Gusto ko lang mag-tanong. Ang gusto ko po itanung kung itong site ay merong aral tungkol sa Tagalog. Gusto ko lang itanong dahil gusto ko mag-aral ng Tagalog. (yung totoo) Maganda ito pero parang meron ako na-rinig na maling bigkas. Salamat po!

I want to ask. The thing I want to ask is if this has a lesson about Tagalog (Language). I want to ask because I want to study (Pure) Tagalog. This is nice, but I think I heard wrong pronunciations. Thank you!

Trivial - Tagalog was a national language, but now a “father” of the Filipino Language. The region where Tagalog usually is spoken is Region 4!