Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang kartero na nakikipagusap sa isang receptionist.
Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot.
Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department.
Salamat, parehong nasa ika-apat na palapag ang kanilang tanggapan.
Ah. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department.
Dalawa ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ika-una at ikalawang dibisyon?
Tignan natin. Ah, ang ikalawang dibisyon.
Ang ikalawang dibisyon ng Sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo.
Ah naintindihan ko. Maari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat?
Ah pasensya na, pero sa ngayon hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda?
Oo naman. Maraming salamat.
Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot.
May isang kartero na nakikipagusap sa isang receptionist.
Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot.
Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department.
Salamat, parehong nasa ika-apat na palapag ang kanilang tanggapan.
Ah. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department.
Dalawa ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ika-una at ikalawang dibisyon?
Tignan natin. Ah, ang ikalawang dibisyon.
Ang ikalawang dibisyon ng Sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo.
Ah naintindihan ko. Maari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat?
Ah pasensya na, pero sa ngayon hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda?
Oo naman. Maraming salamat.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?