Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag.
Aling bag ang naging pinakamabenta?
Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraan buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw.
Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw ano...Tungkol naman sa hugis?
Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na na kayang lagyan ng A4-size na notebook o magasin ay naging mas popular.
Sige.
Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena.
Ah. Mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga pormal na damit.
Tama yan. Kaya sa palagay ko mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon.
Ah sige kung ganon, idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag.
Ok.
Aling bag ang naging pinakamabenta?
May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag.
Aling bag ang naging pinakamabenta?
Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraan buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw.
Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw ano...Tungkol naman sa hugis?
Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na na kayang lagyan ng A4-size na notebook o magasin ay naging mas popular.
Sige.
Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena.
Ah. Mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga pormal na damit.
Tama yan. Kaya sa palagay ko mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon.
Ah sige kung ganon, idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag.
Ok.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?