Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Metro Baguio
Ang Metro Baguio, kilala din bilang BLIST, ay binubuo ng Lungsod ng Baguio at apat na iba pang mga munisipalidad sa lugar. Ang kalipunan ay matatagpuan sa lalawigan ng Benguet sa Isla ng Luzon, ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ito ay nakaupo sa ibabaw ng isang malaking lugar na halos isang milya ang taas mula sa dagat. Ang Metro Baguio ay walang opisyal na balangkas na nakalagay tulad ng iba pang tiyak na mga kalakhang lugar sa bansa, kaya ang pangalan ay mas maituturing na isang impormal na pagtukoy sa rehiyon sa halip na isang opisyal na organisasyon ng pamahalaan.
Unang naitatag ang Lungsod ng Baguio noong 1900 sa kinalalagyan ng isang maliit na bayan na tinatawag na Kafagway ng mga katutubong Ibaloi na nanirahan doon. Ang pinakamahalagang industriya sa lungsod ay ang edukasyon, matapos ihayag sa huling senso na halos kalahati ng populasyon ng lungsod ay mga estudyante, na maaaring nagmula pa sa ibang bahagi ng bansa o sa ibang mga bansa sa kabuuan. Ang lungsod ay nagsisilbi din bilang isang pangunahing commercial hub, at marami sa mga produktong pangkalakal na nangangailangan ng pagpoproseso ay dumadaan dito. Ang turismo ay isa ding pangunahing bahagi ng ekonomiya sa Baguio, at karaniwan itong dinarayo ng mga bargain hunter na nagpupunta sa lungsod upang maghanap ng mga deal. Ilan sa mga sentro ng pamimili na matatagpuan doon ay nilikha para sa nasabing mga bargain hunter. Taun-taon din tuwing panahon ang Semana Santa, ay dumodoble ang bilang ng mga tao sa lungsod para lamang sa mga pagdiriwang.
Ang Metro Baguio ay isa ding mahalagang rehiyon sa pamumuhunan, dahil sa Baguio City Economic Zone, na tahanan sa ilang mga negosyo na nag-eexport ng mga damit, maliliit na electronics, at mga bahagi ng sasakyan.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Metro Baguio

Ang Metro Baguio, kilala din bilang BLIST, ay binubuo ng Lungsod ng Baguio at apat na iba pang mga munisipalidad sa lugar. Ang kalipunan ay matatagpuan sa lalawigan ng Benguet sa Isla ng Luzon, ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ito ay nakaupo sa ibabaw ng isang malaking lugar na halos isang milya ang taas mula sa dagat. Ang Metro Baguio ay walang opisyal na balangkas na nakalagay tulad ng iba pang tiyak na mga kalakhang lugar sa bansa, kaya ang pangalan ay mas maituturing na isang impormal na pagtukoy sa rehiyon sa halip na isang opisyal na organisasyon ng pamahalaan.
Unang naitatag ang Lungsod ng Baguio noong 1900 sa kinalalagyan ng isang maliit na bayan na tinatawag na Kafagway ng mga katutubong Ibaloi na nanirahan doon. Ang pinakamahalagang industriya sa lungsod ay ang edukasyon, matapos ihayag sa huling senso na halos kalahati ng populasyon ng lungsod ay mga estudyante, na maaaring nagmula pa sa ibang bahagi ng bansa o sa ibang mga bansa sa kabuuan. Ang lungsod ay nagsisilbi din bilang isang pangunahing commercial hub, at marami sa mga produktong pangkalakal na nangangailangan ng pagpoproseso ay dumadaan dito. Ang turismo ay isa ding pangunahing bahagi ng ekonomiya sa Baguio, at karaniwan itong dinarayo ng mga bargain hunter na nagpupunta sa lungsod upang maghanap ng mga deal. Ilan sa mga sentro ng pamimili na matatagpuan doon ay nilikha para sa nasabing mga bargain hunter. Taun-taon din tuwing panahon ang Semana Santa, ay dumodoble ang bilang ng mga tao sa lungsod para lamang sa mga pagdiriwang.
Ang Metro Baguio ay isa ding mahalagang rehiyon sa pamumuhunan, dahil sa Baguio City Economic Zone, na tahanan sa ilang mga negosyo na nag-eexport ng mga damit, maliliit na electronics, at mga bahagi ng sasakyan.