Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Habits for Highly Effective Language Learners

Habits for Highly Effective Language Learners

Mga Gawi para sa Mabisang Pag-aaral ng Wika
12 Words 0 Comments
Write down your small, measurable monthly goal.
Isulat ang iyong maliit at masusukat na buwanang layunin.
Write down your small, measurable monthly goal.
Prepare a deadline.
Magtakda ng deadline.
Prepare a deadline.
Create a routine.
Gumawa ng isang regular na gawain.
Create a routine.
Prepare lines and conversations ahead of time.
Maghanda ng mga linya at pag-uusap nang maaga.
Prepare lines and conversations ahead of time.
Long study hours will burn you out and result in failure.
Ang mahahabang oras ng pag-aaral ay makakapagod sayo at magiging resulta ng pagkabigo.
Long study hours will burn you out and result in failure.
Come back and review.
Bumalik at suriin uli.
Come back and review.
Look for solutions.
Maghanap ng mga solusyon.
Look for solutions.
Focus on what you are good at.
Tumutok sa kung saan ka magaling.
Focus on what you are good at.
Do not procrastinate.
Huwag magpatumpik-tumpik.
Do not procrastinate.
Remember that learning a language is a marathon and not a sprint.
Tandaan na ang pag-aaral ng wika ay isang marathon at hindi isang mabilisang pagtakbo.
Remember that learning a language is a marathon and not a sprint.
Donโ€™t cram.
Huwag aralin ang lahat ng isang upuan.
Donโ€™t cram.
Have fun.
Maging masaya.
Have fun.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

No comments so far.