Get 30% OFF Basic or Premium!

Filipino Core 100 Word List beta dots


Active Premium Subscription required to access this feature
Coming Soon

Message
Page 1 2 3 4 5 | Next
Category
  Filipino English Class Sample Sentences & Phrases


1
linggo weeknoun pitong araw sa isang linggo
seven days a week
See 2 More


2
taon yearnoun leap year
leap year
See 3 More


3
ngayong araw todaynoun ngayon sa ika-6:15
today at 6:15


4
bukas tomorrowadverb bukas ng hapon
tomorrow afternoon
See 4 More


5
kahapon yesterdayadverb kahapon ng hapon
yesterday afternoon
See 2 More


6
kalendaryo calendarnoun pang araw-araw na kalendaryo
day calendar
See 1 More


7
segundo secondnoun No Sample Sentences & Phrases Available


8
oras hournoun isang oras
one hour
See 4 More


9
minuto minutenoun tatlong minuto
three minutes
See 2 More


10
ang oras o'clockadverb No Sample Sentences & Phrases Available


11
orasan clocknoun orasan na may alarm
alarm clock


12
maaari canverb maaaring kumain
can eat
See 4 More


13
gumamit useverb gamitin ang webcam
use a webcam
See 6 More


14
gumawa doverb gawin ang lahat ng ito
to do it all
See 5 More


15
pumunta goverb pumunta sa parke
go to the park
See 3 More


16
pumunta comeverb pumunta ng maaga
come early
See 4 More


17
tumawa laughverb tawanan ang isang biro
laugh at a joke
See 6 More


18
gawa makeverb gumawa ng kape
make coffee
See 7 More


19
makakita seeverb makita ang isang pelikula
see a movie
See 6 More


20
malayo faradjective malayo
far away
See 2 More


21
maliit smalladjective maliit na sukat
small size
See 4 More


22
mabuti goodadjective mabuti sa katawan
good for one's body
See 2 More


23
maganda beautifuladjective magandang mga mata
beautiful eyes
See 3 More


24
pangit uglyadjective pangit na hayop
ugly animal
See 3 More


25
mahirap difficultadjective mahirap na trabaho
difficult job
See 1 More

Page 1 2 3 4 5 | Next